Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) telah ditubuhkan pada 1 Julai 1956 di bawah Ordinan Kemajuan Tanah 1956.
 

icon video 02

Peneroka Perakaunan Peneroka

Penyata Hutang

Kemudahan kepada peneroka mengenai maklumat pinjaman dan caruman peneroka dengan FELDA

Bayaran Semula

Kemudahan pinjaman bayaran balik boleh dibuat melalui perbankan atas talian menggunakan JomPay