Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) - Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA)

Pinjaman Pembelian Saham KPF

  •  KPF adalah sebuah badan pelaburan peneroka yang menjalankan kegiatan pelaburan dan kewangan. KPF menguasai 51% pemilikan dalam FELDA HOLDING BHD (FHB) dan pemilikan ekuiti dalam 10 buah syarikat kumpulan FELDA. Keuntungan KPF akan dipulangkan kepada peneroka dalam bentuk dividen.
  • Sebagai galakan membuat tabungan dan penyimpanan dalam KPF, FELDA telah memberikan sijil saham percuma di peringkat awal kepada semua peneroka dan menyediakan kemudahan pembiayaan melalui Skim Pinjaman Koperasi Permodalan FELDA (KPF).
  • Skim ini diwujudkan pada 3 Oktober 2005. Bertujuan untuk menambahkan pendapatan peneroka melalui pulangan dividen KPF.
 Lampiran:
 
Download this file (skim pinjaman kpf.pdf)Borang Permohonan Skim Pinjaman Pembelian KPF 57 Kb
TOP