Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) - Kenyataan Tawaran NO PF 61/17 hingga 64/17

Kenyataan Tawaran NO PF 61/17 hingga 64/17

 

tender2


 

LEMBAGA KEMAJUAN TANAH PERSEKUTUAN

(FELDA)

KENYATAAN TAWARAN

Tawaran adalah dipelawa kepada Pembekal Utama yang memperoleh Sijil Pendaftaran dengan Vendor FELDA (e-ikof) dan mempunyai kilang pemprosesan sendiri serta berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia – (MOF) dalam gred pendaftaran yang berkelayakan dan berpengalamanuntuk memasuki tender bagi kerja-kerja berikut:-

SYARAT PENDAFTARAN

: KEMENTERIAN KEWANGAN (MOF) – BIDANG – 070101

(Baja Dan Nutrien Tumbuhan (organik/bukan organik)

HARGA BORANG SENASKAH

: RM159.00 TERMASUK 6% GST

MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAJA KE RANCANGAN-RANCANGAN YANG DIURUSKAN OLEH FELDA UNTUK TEMPOH SETENGAH TAHUN MULAI 01 JULAI 2017 HINGGA 31 DISEMBER 2017.

Tawaran

NO. PF.

Tajuk

61/17

Baja Tunggal

62/17

Baja Campuran

63/17

Baja Sebatian

64/17

Baja Campuran ( Organik + Mikroorganisma + Zeolite) Dan

Baja Sebatian (Organik + Mikroorganisma + Zeolite)

Dokumen Tender boleh dibeli di Kaunter Jualan Tender, Tingkat 32, Menara FELDA, Platinum Park, N0.11 Persiaran KLCC, 50088 Kuala Lumpur pada waktu pejabat bermula 18 April 2017 (Selasa). Bayaran pembelian Dokumen Tawaran hendaklah dibuat hanya dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang atas nama FELDA (BAYARAN INI TIDAK AKAN DIKEMBALIKAN).

Dokumen Tender hanya dijual kepada pembekal yang menunjukkan Sijil Asal Pendaftaran yang dikehendaki beserta satu salinan sijil-sijil tersebut. Dokumen Tender yang lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermateri dan di alamatkan kepada:-

PENGARAH BESAR FELDA

MENARA FELDA, PLATINUM PARK

KAUNTER JUALAN TENDER, TINGKAT 32

NO.11, PERSIARAN KLCC

50088 KUALA LUMPUR

Dokumen Tender yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender sebelum atau pada 08 Mei 2017 (Isnin) jam 12.00 tengahari. TENDER YANG LEWAT DARI TARIKH DAN MASA DITETAPKAN TIDAK AKAN DILAYAN.

TOP