Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) - Kenyataan Tawaran NO PF 1/17

Kenyataan Tawaran NO PF 1/17

 

tender2


LEMBAGA KEMAJUAN TANAH PERSEKUTUAN

(FELDA)

KENYATAAN TAWARAN

Tawaran adalah dipelawa kepada Pembekal Utama yang berdaftar dengan Vendor FELDA (e-ikof) dan yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia – (MOF) dalam gred pendaftaran yang berkelayakan dan berpengalamanuntuk memasuki tender bagi kerja-kerja berikut:-

SYARAT PENDAFTARAN

: KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA (MOF) KOD BIDANG – 0170102

(Racun Serangga/Perosak, Rumpai/Tumbuhan)

Akta Racun Makhluk Perosak 1974

HARGA BORANG SENASKAH

: RM159.00 TERMASUK 6% GST

Tawaran            (NO. PF)

Jenis Kerja

1/17

MEMBEKAL DAN MENGHANTAR RACUN RUMPAI SECARA BERPUSAT KE RANCANGAN-RANCANGAN FELDA BAGI TAHUN 2017

Dokumen Tender boleh dibeli di Kaunter Jualan Tender, Tingkat 32, Menara FELDA, Platinum Park, N0.11 Persiaran KLCC, 50088 Kuala Lumpur pada waktu pejabat bermula 04 Januari 2017 (Rabu).

Bayaran Dokumen Tawaran hendaklah dibuat hanya dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang atas nama FELDA (BAYARAN INI TIDAK AKAN DIKEMBALIKAN).

Dokumen Tender hanya dijual kepada kontraktor yang menunjukkan Sijil Asal Pendaftaran yang dikehendaki berserta satu salinan sijil-sijil tersebut. Dokumen Tender yang lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermateri berasingan dan di alamatkan kepada:-

PENGARAH BESAR FELDA

MENARA FELDA, PLATINUM PARK

TINGKAT 32 (KAUNTER JUALAN TENDER)

NO.11, PERSIARAN KLCC

50088 KUALA LUMPUR

Dokumen Tender yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender sebelum atau pada                       25 Januari 2017 (Rabu) jam 12.00 tengah hari. TENDER YANG LEWAT DARI TARIKH DAN MASA DITETAPKAN TIDAK AKAN DILAYAN.

TOP