Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) - Senarai Alamat Rancangan di Wilayah Mempaga

Mempaga

No Tapak Koordinat

1.

Felda Projek Lembah Klau

03°41'15.2"N  102°00'15.4"E

2. Felda Projek Lurah Bilut

03°39'43.4"N  101°53'33.1"E

3. Felda Projek Krau 01

03°45'12.6"N  101°54'40.4"E

4. Felda Projek Mempaga 01

03°32'15.0"N  101°57'57.0"E

5. Felda Projek Mempaga 02

03°32'46.0"N  101°57'13.1"E

6. Felda Projek Mempaga 03

03°32'56.9"N  101°57'49.9"E

7. Felda Projek Kg Sertik

03°30'08.9"N  102°01'54.8"E

8. Felda Projek Lakum

03°31'53.8"N  102°04'39.3"E

9. Felda Projek Bukit Damar

03°32'23.9"N  102°07'08.9"E

10. Felda Projek Jenderak Utara

03°40'43.9"N  102°18'44.9"E

11. Felda Projek Jenderak Selatan

03°38'09.4"N  102°18'45.9"E

12. Felda Projek Chegar Perah 01

04°29'09.8"N  101°57'29.1"E

13. Felda Projek Kechau 01

04°19'06.6"N  102°02'00.8"E

14. Felda Projek Tembangau 01

03°01'42.4"N  102°31'21.8"E

15. Felda Projek Tembangau 02

03°02'06.2"N  102°31'19.7"E

16.

Felda Projek Sg Koyan 01

04°13'03.5"N  101°47'54.0"E

17. Felda Projek Sg Koyan 02

04°13'45.9"N  101°48'14.3"E

18.

Felda Projek Sg Koyan 03

04°13'45.9"N  101°48'14.3"E

19. Felda Projek Tersang 01

04°03'50.0"N  101°47'57.8"E

20. Felda Projek Tersang 02

04° 04'34.9"N  101°47'59.0"E

21. Felda Projek Tersang 03

04°04'53.4"N  101°47'54.4"E

22. Felda Projek Tersang 04

03°13'52.2"N  102°19'26.9"E

23.

Felda Projek Bukit Puchong

03°17'13.0"N  102°13'27.3"E

24. Felda Projek Kemasul

03°14'38.1"N  102°14'34.9"E

25.

Felda Projek Chemomoi

03°10'40.0"N  102°16'24.7"E

26.

Felda Projek Sungai Kemahal

03°12'14.3"N  102°18'31.3"E

27. Felda Projek Bukit Mendi

03°12'09.6"N  102°23'01.0"E

28. Felda Projek Mengkuang

03°11'32.2"N  102°28'21.4"E

29. Felda Projek Triang 01

03°15'31.2"N  102°33'56.5"E

30. Felda Projek Triang 03

03°22'22.8"N  102°37'59.2"E

31. Felda Projek Purun

03°21'54.6"N  102°39'25.7"E

32. Felda Projek Mayam

03°18'42.4"N  102°39'12.1"E

33. Felda Projek Kumai

03°16'01.0"N  102°37'32.0"E

34. Felda Projek Rentam

03°15'12.7"N  102°35'58.1"E

35. Felda Projek Sebertak

03°16'10.5"N  102°36'31.6"E

36.

Felda Projek Tementi

3⁰51.50.17'' N 102⁰32.15.19' E

37. Felda Projek Bukit Kepayang

03°20'20.2"N  102°36'34.3"E

TOP