Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) telah ditubuhkan pada 1 Julai 1956 di bawah Ordinan Kemajuan Tanah 1956.
 
     | 
   CPO : RM 2,705.00 (per tan)
soalan lazim2 hubungi kami2 aduan2 petalaman3
Petugas Dokumen Pekeliling

DOKUMENTASI MAKLUMAT FELDABIL KATEGORI MUAT TURUN
 1.  Akta / Enakmen / Ordinan  books
 2.

 Polisi / Dasar : 

 Polisi Dalaman FELDA books
 Polisi Kerajaan books
 3.  Manual Kualiti books
 4.  Prosedur  books
 5.

Pekeliling :

Pekeliling Dalaman FELDA books
Pekeliling Kerajaan books
 6.

Garis Panduan :

Garis Panduan Dalaman FELDA books
Garis Panduan Kerajaan books
 7.

Manual :

Manual Dalaman FELDA books
Manual Kerajaan books
 8. Arahan Kerja books
 9. Spesifikasi books
10. Senarai Semak books
11. Deskripsi Tugas (myPortfolio) books
12. Carta Organisasi books
13. Soalan Lazim (FAQ) books
14.

Panduan Pengguna (User Manual System) :

Panduan Pengguna Dalaman FELDA books
Panduan Pengguna Kerajaan books
15.

Borang :

Borang Dalaman FELDA books
Borang Kerajaan books
Kaji Selidik Portal