Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) telah ditubuhkan pada 1 Julai 1956 di bawah Ordinan Kemajuan Tanah 1956.
 
     | 
   CPO : RM 2,105.00 (per tan)
soalan lazim2 hubungi kami2 aduan2 petalaman3
Petugas Dokumen

Pekeliling

Muat turun lampiran Pekeliling - Pekeliling Felda

Borang

Muat Turun Lampiran Borang-borang Kegunaan Petugas

Manual SKB

Muat Turun Lampiran Manual SKB - Fi, MM, SLP, HR

Kaji Selidik Portal