Federal Land Development Authority (FELDA) was established on July 1, 1956 under the Land Development Ordinance of 1956
 
     | 
   CPO : RM 1865.50 (per tan)
Settlers Settlers’ Accounting

Debt Statement

Kemudahan kepada peneroka mengenai maklumat pinjaman dan caruman peneroka dengan FELDA

Repayment

Kemudahan pinjaman bayaran balik boleh dibuat melalui perbankan atas talian menggunakan JomPay

Info Semasa

Harga Sawit

RM 1872.50
(per tan)

Harga Getah

RM 572.50
(sen/kg)

Harga Saham FGV

RM 1.110
(sen)

Harga MSM

RM 1.180
(sen/kg)

Kaji Selidik Portal