Federal Land Development Authority - Kenyataan Tawaran NO PF 197/16 hingg 201/16

Kenyataan Tawaran NO PF 197/16 hingg 201/16

 

tender2

LEMBAGA KEMAJUAN TANAH PERSEKUTUAN

(FELDA)

KENYATAAN TAWARAN

Tawaran adalah dipelawa kepada Kontraktor yang berdaftar dengan Vendor FELDA (e-ikof), Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM / CIDB) dalam gred pendaftaranyang berkelayakan dan berpengalaman untuk memasuki tender bagi kerja-kerja berikut:-

HARGA BORANG SENASKAH :            RM 371.00 TERMASUK 6% GST

Tawaran

NO.PF

Rancangan

Jenis Kerja

Kelayakan

Lawatan Tapak

197/16

FELDA Chuping, Perlis Indera Kayangan

Pakej 10 - Membekal, Memasang, Menguji Dan Mentauliah 1 Unit Pam Air Terawat Serta Membaikpulih 3 Unit Pam Air Terawat Sedia Ada Di Loji Air Arau IV Dan 2 Unit Pam Air Terawat Di Loji Air Timah Tasoh Serta Kerja-Kerja Elektrikal Dan Mekanikal Yang Berkaitan Di Negeri Perlis Indera Kayangan

CIDB

G5

(Pengkhususan – CE21, M15, M22 Dan E05)

SPAN

Permit IPA Jenis C2 (Bekalan Air)

SPKK

Sijil Perolehan Kerja Kerajaan

PKK

Sijil Taraf Bumiputera

5 Januari 2017 (Khamis)

2.30 Petang

Pejabat JKKR FELDA Chuping

198/16

FELDA Gunung Besout, Daerah Mualim, Perak Darul Ridzuan

Pakej 70 - Membina, Memasang Dan Mentauliah Laluan Paip Air Jenis Keluli Lembut (MSCL) Bergarispusat Nominal 400mm Serta Kerja-Kerja Berkaitan Dari Rumah Pam (Intake) Kg. Tiang Bertarah Ke Loji Air Gunung Besout Di FELDA Gunung Besout, Daerah Mualim, Perak Darul Ridzuan

CIDB

G4

(Pengkhususan – CE20 Dan CE21)

SPAN

Permit IPA Jenis C2 (Bekalan Air)

SPKK

Sijil Perolehan Kerja Kerajaan

PKK

Sijil Taraf Bumiputera

4 Januari 2017 (Rabu)

9.00 Pagi

Pejabat JKKR FELDA Besout 1

199/16

FELDA Gunung Besout, Daerah Mualim, Perak Darul Ridzuan

Pakej 71 - Membina, Memasang Dan Mentauliah Laluan Paip Air Jenis Keluli Lembut (MSCL) Bergarispusat Nominal 400mm Serta Kerja-Kerja Berkaitan Dari Loji Air Gunung Besout Ke Kolam Air Besout 1, Di FELDA Gunung Besout, Daerah Mualim, Perak Darul Ridzuan

CIDB

G4

(Pengkhususan – CE20 Dan CE21)

SPAN

Permit IPA Jenis C2 (Bekalan Air)

SPKK

Sijil Perolehan Kerja Kerajaan

PKK

Sijil Taraf Bumiputera

4 Januari 2017 (Rabu)

9.00 Pagi

Pejabat JKKR FELDA Besout 1

200/16

Di FELDA Gunung Besout, Daerah Mualim, Perak Darul Ridzuan

Pakej 72 - Membina, Memasang Dan Mentauliah Laluan Paip Air Jenis Keluli Lembut (MSCL) Bergarispusat Nominal 250mm Serta Kerja-Kerja Berkaitan Dari Kolam Air Besout 1 Hingga Kolam Air Besout 4 Dan Ke Tangki Air Besout 5, Di FELDA Gunung Besout, Daerah Mualim, Perak Darul Ridzuan

CIDB

G6

(Pengkhususan – CE20 Dan CE21)

SPAN

Permit IPA Jenis C2 (Bekalan Air)

SPKK

Sijil Perolehan Kerja Kerajaan

PKK

Sijil Taraf Bumiputera

4 Januari 2017 (Rabu)

9.00 Pagi

Pejabat JKKR FELDA Besout 1

201/16

FELDA Gunung Besout 4 Dan Felda Gunung Besout 5, Daerah Mualim, Perak Darul Ridzuan

Pakej 74 - Membina, Memasang Dan Mentauliah Laluan Paip Air Jenis Keluli Lembut (MSCL) Bergarispusat Nominal 250mm, 200mm Dan 150mm Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di FELDA Gunung Besout 4 Dan Felda Gunung Besout 5, Daerah Mualim, Perak Darul Ridzuan

CIDB

G4

(Pengkhususan – CE20 Dan CE21)

SPAN

Permit IPA Jenis C2 (Bekalan Air)

SPKK

Sijil Perolehan Kerja Kerajaan

PKK

Sijil Taraf Bumiputera

4 Januari 2017 (Rabu)

9.00 Pagi

Pejabat JKKR FELDA Besout 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TENDER INI MENSYARATKAN BAHAWA LAWATAN TAPAK PERLU DIHADIRI OLEH PEMILIK SYARIKAT (WAKIL TIDAK DIBENARKAN) SERTA DIWAJIBKAN MEMBAWA BERSAMA SIJIL PENDAFTARAN ASAL PADA TARIKH, MASA DAN TEMPAT YANG TELAH DITETAPKAN. KEGAGALAN UNTUK HADIR SEMASA LAWATAN TAPAK MENYEBABKAN PENYERTAAN TENDER DITOLAK.

Dokumen Tender boleh dibeli di Kaunter Jualan Tender, Tingkat 32, Menara Felda, Platinum Park, No. 11, Persiaran KLCC, 50088 Kuala Lumpur pada waktu pejabat bermula 27 Disember 2016 (Selasa) Bayaran Dokumen Tawaran hendaklah dibuat hanya dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang atas nama FELDA (BAYARAN INI TIDAK AKAN DIKEMBALIKAN).

Dokumen Tender hanya dijual kepada kontraktor yang menunjukkan Sijil Asal Pendaftaran yang dikehendaki berserta satu salinan sijil-sijil tersebut. Dokumen Tender yang lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermateri dan di alamatkan kepada:-

PENGARAH BESAR FELDA

MENARA FELDA, PLATINUM PARK

TINGKAT 32 (KAUNTER JUALAN TENDER)

NO. 11, PERSIARAN KLCC

50088 KUALA LUMPUR

Dokumen Tawaran Tender yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender sebelum atau pada 26 Januari 2017 (Khamis) jam 12.00 tengah hari. TENDER YANG LEWAT DARI TARIKH DAN MASA DITETAPKAN TIDAK AKAN DILAYAN.

TOP