Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) - Peladangan

Peladangan

LATAR BELAKANG

 
 
Jabatan Peladangan merupakan jabatan yang bertanggungjawab untuk menguruskan hal ehwal ladang bagi keperluan rancangan-rancangan FELDA dan ladang-ladang Felda Technoplant Sdn Bhd. Tugas penting ini adalah untuk memastikan ladang dan rancangan mempunyai tenaga kerja yang mencukupi untuk pengeluaran hasil dan melaksanakan kerja-kerja operasi ladang. Jabatan ini juga bertanggungjawab membentuk kumpulan pekerja ladang dikalangan generasi kedua FELDA dan warga tempatan. Melalui pembentukan kumpulan pekerja tempatan ini juga, diharap dapat mengurangkan kebergantungan kepada tenaga kerja asing.

OBJEKTIF

 
 
  • Membekalkan tenaga kerja ladang yang sesuai secukupnya mengikut keperluan sebenar rancangan dan ladang pada masa yang diperlukan. Ini perlu bagi membantu kerja-kerja ladang dan operasi di peringkat ladang supaya mencapai sasaran kerja yang telah ditetapkan.
  • Membentuk kumpulan kerja dikalangan generasi kedua FELDA dan pekerja tempatan untuk mengurangkan kebergantungan kepada tenaga kerja asing.
  • Melahirkan usahawan di kalangan generasi baru FELDA melalui kerja-kerja kontrak ladang di rancangan.
 
 

CABARAN

 
 
Memastikan pekerja yang sesuai dibekalkan secukupnya mengikut keperluan sebenar rancangan / ladang mengikut masa yang diperlukan.
  • Mengurangkan kebergantungan kepada tenaga asing
  • Menarik minat generasi baru FELDA untuk bekerja di dalam sektor perladangan di rancangan FELDA.

FUNGSI DAN PERANAN

 
 
jab tenagakerja1
 
 jab tenagakerja2

PROGRAM UTAMA

 
 
Jabatan Peladangan menguruskan kemasukan Tenaga Kerja Asing (TKA) bagi memenuhi keperluan rancangan FELDA dan ladang FTPSB bermula daripada pendaftaran dan permohonan dengan agensi kerajaan yang terlibat sehinggalah urusan permohonan pembaharuan permit kerja daripada pihak rancangan FELDA dan ladang FTPSB melalui Unit Pengambilan dan Unit Pasport. Unit Pasport juga bertanggungjawab menguruskan penghantaran pulang pekerja
ke negara asal bagi kes-kes seperti unfit setelah pemeriksaan kesihatan serta bagi pekerja yang telah tamat kontrak kerja (Check Out Memo).
Jabatan ini juga menguruskan hal-hal kebajikan pekerja antara lain seperti pengurusan penghantaran pulang jenazah ke negara asal pekerja yang meninggal dunia melalui Unit Kebajikan, sambutan Hari Pekerja dan juga penyerahanan wang raya kepada semua TKA yang layak. Bagi waris-waris Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
yang ditinggalkan dikampung-kampung mereka, JTKLF turut terlibat membuat bayaran wang saraan keluarga kepada mereka selepas 3 bulan TKI berada di Malaysia. 
JTKLF juga sedang dalam proses untuk menaik taraf Pusat Transit Sendayan bagi kegunaan penempatan sementara Tenaga Kerja Asing yang baru sampai ke Malaysia. Pada masa hadapan, pusat ini akan berperanan dalam memberikan latihan amali, penerangan berkenaan etika kerja di Malaysia serta pemeriksaan FOMEMA
sebelum mereka di hantar ke rancangan FELDA dan ladang FTPSB. Pendedahan yang diberikan diharap dapat membantu
Tenaga Kerja Asing dalam urusan kerja harian dan seterusnya
dapat meningkatkan produktiviti kerja. Dalam mengimbangi kemasukan Tenaga Kerja Asing, JTKLF sedang merangka Garis Panduan Pekerja Tempatan bagi meningkatkan kadar penyertaan belia-belia di tanah rancangan dalam aktiviti perladangan terutamanya sebagai operator di rancangan dan ladang. Adalah diharapkan dengan adanya insentifinsentif
ditambah dengan kemudahan yang baik, belia tempatan dapat bersama-sama menyumbang dalam mempertingkatkan kejayaan dan kecemerlangan rancangan dan ladang seiring dengan visi dan misi FELDA.

TOP