Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) - Hal Ehwal Tanam Semula

Jabatan Hal Ehwal Tanam Semula

LATAR BELAKANG

Jabatan ini lebih menumpukan kepada urusan melibatkan produktiviti kebun peneroka, khidmat nasihat pengurusan kebun dan program tanam semula ladang peneroka. Aktiviti tanam semula melibatkan penanaman semula pokok sawit atau getah bagi menjamin penghasilan yang tinggi dan pendapatan peneroka yang baik dan berterusan. Antara kriteria ladang yang perlu ditanam semula adalah pokok yang telah berusia melebihi 25 tahun, penghasilan yang kurang dan melibatkan kos pengeluaran yang tinggi. Bagi menjayakan tanam semula ini banyak melibatkan kerja-kerja lain seperti penyediaan tapak semaian, penyediaan tanah seperti kerja-kerja tebang cincang, pembinaan teres, jalan pertanian, perparitan dan kerja-kerja menanam pokok serta penjagaan ladang dan sebagainya. Oleh itu, semua aktiviti perlu dirancang lebih awal bagi memastikan semua aktiviti dapat berjalan dengan lancar dan seterusnya menjayakan program tanam semula.

OBJEKTIF

 • Melaksanakan Amalan Pengurusan Terbaik (BMP) dan Amalan Pertanian Baik (GAP) di kebun peneroka.
 • Memastikan penyertaan semua peneroka bersama FELDA di semua kawasan yang akan ditanam semula.
 • Menyediakan bahan tanaman yang berkualiti.
 • Memastikan program tanam semula mengikut jadual kerja yang telah ditetapkan.
 • Memberi khidmat nasihat pertanian kepada pihak pengurusan rancangan.
 
 

CABARAN

 • Menangani faktor luaran seperti kekurangan tenaga buruh, cuaca, keupayaan kontraktor dan bekalan anak benih yang mengakibatkan kerja-kerja pembangunan tanam semula lewat disiapkan mengikut jadual.
 • Melaksanakan program tanam semula yang berkualiti pada kos yang optimum dan mengaplikasikan Amalan Pertanian Baik (GAP).
 • Anak benih yang dihasilkan di tapak semaian perlu berkualiti dan memenuhi keperluan ladang yang perlu ditanam semula.
 • Campur tangan pihak luar semasa urusan tanam semula.
 • Ada kumpulan peneroka yang menjalankan sendiri program tanam semula.
 • Kurangnya pemahaman peneroka mengenai program tanam semula yang dilaksanakan oleh FELDA/FTPSB.

FUNGSI DAN PERANAN

jab tanamsemula1
 

TOP