Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) - Sumber Manusia

Sumber Manusia

LATAR BELAKANG

Sebagai jabatan yang berperanan menguruskan hal-hal yang merangkumi hal yang berkaitan dengan pengambilan, kebajikan, latihan dan persaraan petugas FELDA, Jabatan Sumber Manusia FELDA melangkah setapak ke hadapan dalam membentuk satu kumpulan individu yang bertindak secara berkesan mengikut lingkungan kepakaran masing-masing dan bertindak balas secara fleksibel terhadap perubahan seterusnya bergerak sebagai satu pasukan dalam memberikan perkhidmatan yang terbaik selari dengan pelan transformasi yang dilaksanakan. Melalui program latihan yang dirancang, jabatan ini mengunjurkan kualiti petugas yang bakal dilahirkan adalah petugas yang berkompetensi yang lengkap dari sudut pengetahuan, kemahiran
dan sikap positif. Ini merupakan matlamat sumber manusia melalui latihan dan pembangunan yang berterusan. Penerapan budaya FELDA dalam kalangan petugas terutamanya pelapis baharu merupakan tumpuan utama sumber manusia.

OBJEKTIF

 

 • Meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan kompeten petugas.
 • Menyediakan petugas yang mencukupi.
 • Menjaga kebajikan petugas.
 • Menyediakan ganjaran yang setimpal.
 • Melahirkan petugas yang berintegriti.
 • Menerap budaya kerja Berpotensi Tinggi.

CABARAN

 • Melahirkan petugas yang peka terhadap perubahan persekitaran dan menjalankan tugas secara fleksibel berdasarkan Pelan Transformasi Pengurusan FELDA.
 • Memberikan kepuasan yang sepenuhnya kepada semua petugas.
 • Melahirkan petugas yang berfikiran positif dan terbuka selaras dengan pelan transformasi FELDA.
 • Melaksanakan program perancangan penggantian bagi menyediakan pelapis yang berkaliber.
 • Menempatkan petugas yang sesuai di tempat yang betul
 • Menghasilkan petugas yang kompeten dan mampu menjalankan tugas dengan penuh dedikasi.
 • Menilai dan mengukur kompetensi petugas dengan telus
 • Mendapatkan calon yang layak dan berpengalaman bagi mengisi jawatan kosong di FELDA.
 • Berusaha untuk mengekalkan minat bekerja di FELDA dalam kalangan petugas yang baharu berkhidmat.
 • Meminimumkan kes tatatertib petugas.
 • Membuat kajian bagi mendapatkan faktor petugas bersara berdasarkan pilihan.
 • Memberikan satu gaya hidup yang sihat kepada para petugas FELDA
 • Melengkapkan data di dalam sistem HRMIS

FUNGSI DAN PERANAN

 Bil  Ibu Pejabat  Wilayah  Rancangan
 1  Pengambilan dan Penempatan Petugas  
 
 •  Menyelaraskan penempatan petugas mengikut norma penempatan yang ditetapkan bagi memastikan aktiviti dan fungsi jabatan/wilayah/tanah rancangan dapat diuruskan dengan baik.
 • Menguruskan pertukaran petugas, khusus bagi petugas yang telah lama berkhidmat di satu-satu tempat ke tempat yang baharu dan melaksanakan tugas yang baharu ( Pusingan Kerja) selaras dengan tujuan meningkatkan kemahiran dan pembangunan kerjaya petugas.
 • Mengkaji keperluan struktur dan jawatan baru selaras dengan keperluan dan perkembangan fungsi semasa bagi kemajuan kerjaya petugas.
 • Melaporkan status penempatan petugas kepada sumber manusia di peringkat wilayah.
 • Memaklumkan kepada Jabatan Sumber Manusia petugas yang layak untuk ditukarkan ke tempat kerja baru selaras dengan kaedah Job Rotation
 • Memaklumkan kepada Jabatan keperluan di peringkat wilayah.
 
 • Melaporkan status penempatan petugas di rancangan kepada wilayah.
 • Memaklumkan kepada wilayah petugas yang layak untuk ditukarkan ke tempat kerja baru untuk proses job rotation.
 • Memaklumkan ke peringkat wilayah keperluan di peringkat rancangan .
 2  Pengesahan Jawatan dan Kenaikan pangkat  
 
 • Menguruskan kenaikan pangkat petugas dilaksanakan berdasarkan penilaian terhadap keupayaan seseorang petugas, prestasi, penilaian khas, kekosongan jawatan serta kekananan dalam perkhidmatan.
 • Menghantar laporan prestasi tahunan petugas wilayah kepada ibu pejabat.
 • Memberi cadangan nama petugas yang layak untuk dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat.
 • Menghantar maklumat prestasi & penilaian ke wilayah.
 3  Sistem Penyampaian
 
 • Menambah baik sistem penyampaian dengan cara meningkatkan mutu
  perkhidmatan dan layanan kepada pelanggan, serta bertindak secara efisien.
 • Memastikan dasar & matlamat yang ditetapkan dilaksanakan di peringkat wilayah.
 • Memastikan dasar & matlamat yang ditetapkan dilaksanakan di peringkat rancangan.
 4  Pengurusan Prestasi
 
 • Melaksanakan Pementoran & Bimbingan (Mentoring & Coaching)
 • Menguruskan ganjaran kepada petugas
 • Mengendalikan pengurusan Petugas berprestasi rendah.
 • Memastikan RGM mengambil peranan sebagai mentor
 • Memberi cadangan nama petugas yang layak di peringkat wilayah untuk diberi ganjaran kepada sumber manusia. Contoh : Anugerah Petugas Terbaik.
 • Anugerah Semai Bakti. Memantau petugas yang berprestasi rendah di peringkat wilayah.
 • Pengurus mengambil peranan sebagai mentor
 • Memberi cadangan nama petugas yang layak bagi berpeluang menerima ganjaran.
 • Memastikan KPI rancangan sentiasa dicapai.
 • Memantau prestasi petugas yang berprestasi rendah di rancangan.

UNIT LATIHAN

 
Fungsi utama Unit Latihan adalah untuk merangka, merancang, melaksana dan menilai progam latihan yang bersesuaian mengikut kehendak semasa organisasi. Latihan yang dilaksanakan berdasarkan keperluan bidang tugas mengikut pengkhususan yang diperlukan bagi gred atau jawatan setiap jabatan.
 
 OBJEKTIF
 Unit Latihan diwujudkan bagi memberi perkhidmatan dalam merancang, menyedia dan menyelaras modul latihan, kursus, seminar dan bengkel untuk meningkatkan kompetensi di kalangan petugas FELDA.Penubuhan Unit ini bertepatan dengan salah satu peranan dalam menjayakan Misi FELDA iaitu bagi meningkatkan potensi dan kualiti modal insan.
 
CABARAN
 • Menentukan sejauh mana keberkesanan kursus/seminar yang dihadiri oleh petugas dapat diaplikasikan dalam tugas harian
 • Mewujudkan ‘in-house training’ yang kompetensi di kalangan pegawai untuk mengendalikan kursus dalaman FELDA.
 • Memenuhi KPI bilangan hari berkursus petugas purata 8 hari dalam setahun,
 • Skop kursus perlu disesuaikan denga keperluan atau kehendak semasa pihak pengurusan supaya dapat dimanfaatkan untuk mencapai halatuju FELDA.
 • Memastikan kekerapan petugas menghadiri kursus adalah
 • bersesuaian mengikut masa, tempoh dan jarak berkursus.
 

KRA DAN KPI

 

jab sumber8

 

TOP