Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) - Pentadbiran

JABATAN PENTADBIRAN

PENDAHULUAN

 
Jabatan Pentadbiran adalah jabatan yang menguruskan hal-hal berkaitan dengan urusan tender, kontrak dan bekalan. Terdapat enam (6) unit utama iaitu Kejuruteraan, Urus Harta, Bekalan/Perkhidmatan, Pinjaman Pembesaran Rumah Peneroka, Pentadbiran dan Pertanian. Oleh yang demikian, pengurusan kerja yang berkualiti, telus, efisien dan berintegriti diberi penekanan untuk mencapai hasil kerja yang maksimum.

 

OBJEKTIF


PEROLEHAN DAN PENTADBIRAN
 • Mentransformasikan kualiti perkhidmatan melalui penambahbaikan sistem dan proses kerja.
 • Keupayaan dan kemahiran petugas dalam aktiviti memberi khidmat di semua peringkat pengurusan ditingkatkan ke tahap maksima.
 • Pematuhan peraturan serta garis panduan dalam pelaksanaan tugas.
PENGURUSAN BANGUNAN
 • Menguruskan dan menyelenggara bangunan organisasi dengan cekap dan menguntungkan.
 • Penggunaan kaedah dan teknologi terbaik dalam aliran maklumat semasa.
PENGURUSAN PINJAMAN PEMBESARAN RUMAH PENEROKA
 • Menguruskan hal-ehwal pinjaman peneroka secara betul dan segera.
 • Penyediaan data dan ketepatan/kesahihan maklumat.

CABARAN

 • Meningkatkan keupayaan kawalan kualiti untuk penambahbaikan berterusan.
 • Mendapatkan tenaga kerja mahir dalam penyediaan / menyiapkan kerja yang dilaksanakan.
 • Mematuhi tempoh yang diberikan dalam menyiapkan projek yang ditetapkan.
 • Pemilihan kontraktor / pembekal atau perkhidmatan yang bersesuaian dan bertepatan.
 • Kontroktor / pembekal tidak mengikut tempoh masa kerja yang ditetapkan dan menyebabkan projek lambat siap.
TOP