Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) - Inovasi & Pembangunan Generasi Baru

Inovasi Dan Pembangunan Generasi Baru

LATAR BELAKANG

Jabatan Inovasi & Pembangunan Generasi Baru merupakan satu jabatan yang diwujudkan bagi memberi tumpuan kepada pembangunan komuniti secara menyeluruh dengan mengadaptasi teknologi tinggi dan inovatif dalam melahirkan masyarakat FELDA yang mempunyai daya saing yang tinggi, jati diri dan daya tahan yang kukuh serta mampu meneruskan tradisi dan legasi FELDA seterusnya mengangkat martabat FELDA ke mata dunia.

OBJEKTIF

  • Menyediakan program-program pembangunan dan pembudayaan inovasi dan kreativiti dalam pelbagai bidang dalam organisasi dan rancangan.
  • Menjalankan kerjasama dengan agensi luar dalam pelbagai bidang yang memberi manfaat kepada organisasi dan warga FELDA keseluruhannya.
  • Menjalankan projek inovasi & transformasi yang memberi manfaat kepada warga FELDA.
  • Meningkatkan produktiviti kerja dan kualiti penyampaian kepada golongan sasar.
 
 

CABARAN

  • Membudayakan inovasi dan meningkatkan daya kreativiti dalam kalangan petugas dan masyarakat FELDA dalam segala usaha dan tindakan yang diambil.
  • Meningkatkan pencapaian dan pendapatan organisasi dan komuniti FELDA di peringkat negara dan antarabangsa dalam bidang perkhidmatan, pendidikan, kesihatan, sukan, ekonomi dan kerohanian.

FUNGSI DAN PERANAN

Maklumat sedang dikemaskini.

PROGRAM UTAMA

Maklumat sedang dikemaskini.

TOP