Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) - Majlis Penyampaian Suratan Hakmilik Peneroka FELDA Serting Hilir 3 dan Serting Hilir 7

Majlis Penyampaian Suratan Hakmilik Peneroka FELDA Serting Hilir 3 dan Serting Hilir 7

Lokasi : Dewan Semai Bakti, Gugusan FELDA Serting Hilir

Tarikh : 18 Disember 2017

dp hakmiliksertinghilir7 

 

TOP