Federal Land Development Authority (FELDA) was established on July 1, 1956 under the Land Development Ordinance of 1956
 

icon video 02

Settlers Settlers’ Accounting

Debt Statement

Kemudahan kepada peneroka mengenai maklumat pinjaman dan caruman peneroka dengan FELDA

Repayment

Kemudahan pinjaman bayaran balik boleh dibuat melalui perbankan atas talian menggunakan JomPay